folder Aanverwant / related

Teksten die de rol van spanningsregulatie ondersteunen / papers supportive of tension regulation

Documenten

pdf adem en emotionele uitdrukking

Door 4781 downloads

S Bloch, Bewegen en hulpverlening,1992. Samenhang van adem, houding en gezicht om emoties uit te drukken. english

pdf adem en ontspanningstherapie effectief bij astma

Door 2665 downloads

Elizabeth A. Holloway, Robert J West. Integrated breathing and relaxation training (the Papworth method) for adults with asthma in primary care: a randomised controlled trial. Thorax, 2007; 0,105.doi: 10.1136/thx.2006.076430

pdf angst en relaxatie

Door 4044 downloads

Een review van 27 studies toont dat relaxatie effectief is bij angst (Manzoni,2008). english

pdf Bernards, Meer begrip voor onbegrepen lichamelijke klachten - stress fysiologie 2020

Door 851 downloads

Lezing 'Fysiologie van Stress' door Nol Bernards, met toestemming van de auteur opgenomen, 2020

pdf Bernards, relaties tussen belasting en belastbaarheid

Door 1967 downloads

A.T.M. Bernards, Relaties tussen belasting en belastbaarheid Issue 1988; 4-5: 1-5. Belangrijke tekst over de invloed van stress op behandeleffecten

pdf Biofeedback binnen fysiotherapie volgens Schermen,Peper, VanDixhoorn

Door 5518 downloads

M. Schermer, E. Peper, J. van Dixhoorn. De klinische toepassing van biofeedback binnen de fysiotherapie. In: P.E. Dijkstra, P. van Burken, J. Marinus, J.Nijs, C.P.van Wilgen (red). Jaarboek Fy-siotherapie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2005, 187-202

pdf Bodily maps of emotion

Door 2944 downloads

L Nummenmaas,E Glerean, R Hari, JK Hietanen. Bodily maps of emotions. Proceedings National Academy of Sciences, psychological and cognitive sciences, 2013. engels/english

pdf Body awareness, a shared concept

Door 2642 downloads

Wolfgang Mehling, a phenomenological inquiry into the common ground of mind-body therapies. Philosophy, ethics and humanity in medicine,2011, open access, english

pdf Breathing retraining for dysfunctional breathing in astma

Door 2833 downloads

M. Thomas, R.K. McKinley, E. Freeman, C. Foy, P. Prodger, D. Price. Breathing retraining for dysfunctional breathing in asthma: a randomised controlled trial. Thorax 2003; 58: 110-115. engels/english

pdf Bruintjes Tj The Dizzy Patient Consider a Second Diagnosis The neurologist 2017b

Door 1131 downloads

Roeland B. van Leeuwen, MD, PhD, Carla Colijn, Erik van Wensen, MD, and Tjasse D. Bruintjes, MD, PhD The Dizzy Patient Consider a Second Diagnosis. The Neurologist. Volume 22, Number 3, May 2017

pdf Commentaar op FM Alexander

Door 306 downloads

Kritisch commentaar van een Nederlandse onderzoeker op de geschriften van FM Alexander, uit 2015

 

 

pdf Dysfunctional breathing -critically discussed

Door 3344 downloads

M.D.L. Morgan, Dysfunctional breathing in asthma: is it common, identifiable and correctable? Thorax, 2002; 57 (Suppl II): ii31-ii35. engels english

pdf Dysfunctional breathing and neck pain, 2014

Door 2105 downloads

H Bradley, J Esformes, Breathing pattern disorders and functional movement. The International Journal of Sports Physical Therapy | Volume 9, Number 1 | February 2014 | Page 28

pdf Dysfunctional breathing in asthmatics,2001

Door 2544 downloads

M. Thomas, R.K. McKinley, E. Freeman, C. Foy. Prevalence of dysfunctional breathing in patients treated for asthma in primary care: cross sectional survey. British Medical Journal, 2001, 322, 1098-1100. english. First major paper to introduce the term 'dysfunctional breathing' in respiratory medicine

pdf Een hoge spierspanning van de adembeweging als oorzaak van benauwdheid

Door 6978 downloads

Ritz, T., Meuret, A. E., Bhaskara, L., & Petersen, S. (2013). Respiratory muscle tension as symptom generator in individuals with high anxiety sensitivity. Psychosom Med, 75, 187-195 (Samenvatting en commentaar door theorie werkgroep)

video filmpje van de adembeweging

Door 431 downloads

frans filmpje van de adembeweging, herkomst onbekend

 

pdf hartrevalidatie door psychomotore therapeut

Door 7871 downloads

van Berkel, Hartrevalidatie kent haar grenzen, de Vaktherapeut, 2011

pdf Helmuth Milz over Eutonie

Door 4543 downloads

Helmuth Milz, Eutonie - een boeiend erfgoed, Lezing te Vlaardingen, 2004

pdf het gecoordineerde lichaam in ervaringsgericht zangonderwijs

Door 141 downloads

Jan van Dixhoorn, beschrijving van lezing voor de zangpedagogen, september 2016 in bulletin van zangpedagogen nederland NVZ, pag 5, 2016

 

pdf Het geleefde lichaam. Grondslagen van een theorie

Door 2348 downloads

D. Tiemersma, Het geleefde lichaam. Bewegen en hulpverlening, 1992,1: 5-12. Een filosofische fenomenologische benadering van houding, beweging, adem en stem