folder Historisch

kern publicaties in het verleden over spanningsregulatie in brede zin

Documenten

pdf Adembewustwording brochure

Door 2804 downloads

Jan van Dixhoorn, Adembewustwording, in: R Lafaille, editor, Zelfhulptechnieken, april 1982. Deze tekst werd jarenlang als brochure gebruikt in de cursussen en verkocht

pdf Ademoefeningen voor Hyperventilatie

Door 26859 downloads

Jan van Dixhoorn, Ademoefeningen voor mensen met en 'hyperventilatiesyndroom', Zelfhulptechnieken, aflevering 9, 1983, 1-10

pdf Bram Balfoort - herinneringen aan hem

Door 2862 downloads

Jan van Dixhoorn, herinneringen aan Bram Balfoort,interne publicatie, 2002

pdf Bram Balfoort en Ademtherapie

Door 3396 downloads

Interview Stad Amersfoort: Concertzanger Bram Balfoort: je adem is je eerste energiebron, 23-7-1980

pdf Breathing therapy volgens Magda Proskauer

Door 1998 downloads

Magda Proskauer, Breathing therapy, in: HA Otto (ed). Ways of growth, New York, Viking Press, 1968, 24-33

pdf Charlotte Selver over Elsa Gindler

Door 2311 downloads

Tekst van Charlotte Selver over haar les ervaringen met Gindler in de jaren 1920, in Bulletin Ch Selver Foundation, 1978, 36-40

pdf Charlotte Selver,talk on breathing

Door 2128 downloads

Charlotte Selver, On breathing, in: Ch Selver Bulletin zonder jaartal, English

pdf Elsa Gindler over lichaamsbewustwording en lichaamswerk

Door 2386 downloads

Elsa Gindler, Gymastik fur busy people, in: Bulletin Charlotte Selver Foundation, 1978, 10-1: 36-40. Klassieke tekst over lichaamsbewustwording

pdf Elsa Gindler,1926, over lichaamswerk

Door 2260 downloads

Elsa Gindler, Die Gymastik des Berufsmenschen, in Gymastik, 1926, 1, 47-53. Deutsch Originele tekst uit tijdschrift van Deutschen Gymastikbund, eerste jaargang, ook vertaald n Charlotte Selver Bulletin

pdf Funktionelle Enstpannung / functional relaxation

Door 3534 downloads

In memoriam van Marianne Fuchs, grondlegster van deze methode waar kleine bewegingen en lichaamsgevoel centraal staan. Loew, 2010. Bekend binnen Duitse Psychosomatik. Duits

pdf Informatie over adem methodes. Bijlage bij brochure Adembewustwording

Door 4677 downloads

Jan van Dixhoorn, Informatie over ademhalingsmethodes, Zelfhulptechnieken, September 1984, 29-43

pdf Methode Balfoort bij hyperventilatie

Door 11154 downloads

Jan van Dixhoorn, Ademtherapie bij hyperventilatie- Methode Balfoort -1, Tijdschrift voor Paramedici, 1980, 1-6: 205-212

pdf Methode Balfoort bij hyperventilatie- deel 2

Door 8504 downloads

Jan van Dixhoorn, Houdingsopbouw en mentale instelling bij hyperventilatie. Methode Balfoort -2. Tijdschrfit voor Paramedici, 1980, 1-7: 245- 253

pdf Ontspannen als zelfhulp, brochure

Door 2848 downloads

Jan van Dixhoorn, Ontspannen als method voor zelfhulp, Zelfhulptechnieken, 1981, aflevering 3, 1-23

pdf Ontspanning voor verleegkundigen, TvZ 1976

Door 1350 downloads

Jan van Dixhoorn, Carel Smit, Ontspanning met biofeedback als therapeutisch middel voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. TvZ (tijdschrift voor verpleegkundigen) 1976, p253-263.

Eerste artikel over de eravrngien in ziekenhuis St Joannes de Deo  in1974

pdf Progressieve Relaxatie

Door 3076 downloads

A Gessel, Edmund Jacobson: the founder of scientific relaxation, International Journal of Psychosomatics, 1989, 36: 5-14, english

pdf Stage in een gezondheidscentrum-1

Door 33 downloads

Jan van Dixhoorn, Het gebruik van verschillende geneeswijzen in een gezonheidscentrum-1.
Eerste twee hoofdstukken. zij werden in een informeel netwerk van huisartsen opgenomen en verspreid.

Scriptie Huisartsgeneeskunde n.a.v. een stage in het gezonheidscentrm Helmersstraat, juni 1976

pdf Stage in een gezondheidscentrum-2

Door 33 downloads

Jan van Dixhoorn, Het gebruik van verschillende geneeswijzen in een gezondheidscentrum, juni 1976. Vervolg op de eerste twee hoofdstukken.

Scriptie Huisartsengeneeskunde n.a.v. een stage in het Gezondheidsdentrum Helmersstraat

pdf Stage in een gezondheidscentrum-3

Door 37 downloads

Jan van Dixhoorn, Het gebruik van verschillende geneeswijzen in een gezondheidscentrum, juni 1976.
slotconclusie 'Een plategrond van therapeutische wegen'.

Scriptie Huisartsgeneeskunde n.a.v. een stage in het Gezondheidscentrum Helmersstraat. 

pdf whole body breathing - eerste formulering 1989

Door 2682 downloads

Jan van Dixhoorn, Whole Body Breathing, in: AOT aan de tand gevoeld, Centrum AOT, Amersfoort, 2008. Eerste formulering van het concept WBB, english