pdf Visie op hyperventilatie, Van Dixhoorn, 1992

Door 2870 downloads

J. van Dixhoorn, Hoe ontstaat het hyperventilatiesyndroom en waar dient het accent te liggen van ademoefeningen? Respons, 1992, 3-17. Een verrassende complete en nog steeds actuele omschrijving van de klinische problematiek, plus een visie op het ontstaan en herstel van de klachten.