pdf Casus hyperventilatie

Door 3052 downloads

Meijer,D. Een jonge vrouw met het hyperventilatiesyndroom, Fysiotherapeutische casusitiek, 1996. Er is meer aan de hand dan ventilatie probleem