folder Methode Van Dixhoorn / AOT

Teksten vanuit en over methode Van Dixhoorn (AOT)/ interne spanningsregulatie

Documenten

pdf Adem en Ontspanningstherapie: van lineair naar procesmatig

Door 2814 downloads

Dr JJ van DIxhoorn, Adem en ontspanningstherapie: van lineair naar procesmatig, Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en gedragsneurologie. 2009, 125-130.  

pdf AOT behandelaren inventarisatie

Door 3224 downloads

Irmgard van Dixhoorn, Een eerste onderzoek onder adem en ontspanningstherapeuten. Tijdschrift Integrale Geneeskunde, 2002,18-5.

pdf AOT en ziekteverzuim

Door 3668 downloads

J van Dixhoorn, Relaxatie en ademtherapie in de behandeling van stress- en werkgerelateerde klachten. In: JAM Winnubst (red). Stress, ziekteverzuim en reïntegratie. Thema, 2004, Zaltbommel

pdf AOT in revalidatie is een vak apart

Door 2500 downloads

standpunt, van Dixhoorn, van Holland, Revalidatie magazine, 2009

pdf AOT voor musici

Door 3223 downloads

Buurman, AOT voor muzikanten, Brass info, 2010

pdf Beschriving van AOT in Amerikaans handboek voor stress managemnt

Door 5788 downloads

Jan van Dixhoorn ‘Whole-Body breathing: a system’s perspective on respiratory retraining’, in P. Lehrer, R Woolfolk en W. Sime, ‘Principles and practice of stress management’, Guilford Press, New York, 2007, p. 291-332. uitvoerige beschrijving van AOT, english

 

pdf Body awareness and levels of self-regulation

Door 2629 downloads

Jan van Dixhoorn, Body awareness and levels of self-regulation. in: KT Kaku, ed. Meditation as health promotion: lifestyle modification approach. Eburon, Delft,2000 p65-80. Uitleg van de principes van proces georienteerde aanpak van spanningsgerlateerde klachten. english language

pdf Body awareness: proper application of breathing and relaxation therapy

Door 2835 downloads

Jan van Dixhoorn, Body awareness: the proper application of breathing and relaxation therapy. Gedrag - tijdschrift voor psychologie, 1984, 12:5. Eerste Engelstaliige beschrijving van de principes van AOT. english language

pdf Een complete methode voor spanningsregulatie

Door 3379 downloads

J. van Dixhoorn,Adem- en ontspanningstherapie: een complete behandelmethode. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, special oktober 2001, Themanummer psychosomatiek, 4-10

pdf Evidentie relaxatie,Issue 1 2017

Door 1620 downloads

Jan van Dixhoorn, Procesmatige Adem en Ontspanningstherapie, evidentie voor relaxatie. Issue 1 2017 

pdf Functioneel ademen i.v.m.stem klachten

Door 3438 downloads

J. van Dixhoorn, Functioneel en dysfunctioneel ademen in relatie met stemvorming. In: Peters HFM, Bastiaanse R, van Borsel J, Dejonckere PHO, Jansonius‑Schultheiss K, van der Meulen S, Mondelaers B, eds. Handboek stem‑ spraak‑ en taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999:A3.1.4:1‑16. Over de kenmerken van een (dys)functionele ademhaling.

pdf Indirecte ademregulatie, 2014

Door 1506 downloads

Jan van Dixhoorn. Indirect approaches to breathing regulation. In: Leon Chaitow, Dinah Bradley, Christopher Gilbert, eds, Recognizing and treating breathing disorders. Churchill Livingstone, Elsevier, 2014, 155-161.

pdf Jan van Dixhoorn over ademhalingsregulatie, 1981

Door 2047 downloads

Jan van Dixhoorn, Ademhalingregulatie als therapeutisch middel, Gedragstherapeutisch Bulletin, 1981, 14-2: 65-69. Korte beschrijving van ademtherapie bij hyperventilatie. voor psychologen

pdf Mensendieck lezing Jan van Dixhoorn, 1984

Door 3768 downloads

Ademtechniek enAdemtherapie, lezing door Jan van Dixhoorn voor de Nederlandse Mensendieck bond, februai 1984

pdf Optreden of Uittreden

Door 3139 downloads

Manon Mommers, De Muziekbode,juli 2005

pdf Overspanning als een kluwen,opleidingsmagazine NPI sept 2017 mrt 2018

Door 1434 downloads

Jan van Dixhoorn, overspanning als een kluwen, NPI scholingsprogramma 2017-2018

pdf principes van ontspannen ademen, eerste formulering,1994

Door 2571 downloads

van Dixhoorn, principes van ontspannen ademen, Bewegen en Hulpverlenen, 1994.

Eerste fomulering van de principes van ontspannen ademen

pdf relaxatie therapie, eerste samenvatting gehele methode

Door 4720 downloads

Jan van Dixhoorn, Relaxatie en Ademhalingstherapie, in: JAM Winnubst, F Schuur, J Dam, eds. Handboek Gezond Werken, Maarssen Elsevier 1999. Dit is de eerste samenvatting van de hele methode.

pdf Relaxerende Ademtherapie

Door 2406 downloads

Jan van Dixhoorn, Relaxerende Ademtherapie, in: M Van Kampen, M. Vervaeke, STRESS, 12 methoden, ACCO, 2008, 2e druk 2014, korte omschrijving van de methode

pdf stress management, 1995

Door 2885 downloads

van Dixhoorn, breath relaxation, in Biobehaviroal self-regulation, 1995. english language