folder Onderzoek vanuit de methode

Effecten / Onderzoek van de methode / Research Van Dixhoorn Method

Documenten

pdf Angst en depressie: beperkend voor AOT?

Door 1499 downloads

Cees Roggeband, De rol van angst en depressie: beperkend voor effect van ontspanningstherapie?onderzoeksvoorstel Psychosomatische Fysiotherapie, 2017

pdf angstklachten niet beperkend tav dysfunctioneel ademen

Door 821 downloads

Cees Roggeband, Angstklachten en het kunnen verbeteren op dysfunctioneel ademen na Adem en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn.
Masterthese Psychosomatische Fysiotherapie. Hogeschool Utrecht, 2018
Hoge angstklachten zijn echt niet beperkend voor het effect van AOT, maar een DSM-IV diagnose wel!

pdf AOT aan de tand gevoeld - introductie en overzicht

Door 3307 downloads

Jan van Dixhoorn, Voorwoord. in: Jan van Dixhoorn, Irmgard van Dixhoorn-Verhoeven, Nicoline Uwland. AOT aan de tand gevoeld. Opstellen over adem en ontspanningstherapie. Centrum Ademtherapie, Amersfoort, 2008. 

pdf AOT bij angst en hyperventilatie

Door 2923 downloads

Gerard van Holland, samenvatting van 24 casus 'angst en/of hyperventilatie', in: Aan de Tand gevoeld, 2008

pdf AOT en werkstress

Door 2687 downloads

Ir K van Herwaarden, Dr J van Dixhoorn, ARBO, 2008, nr 4, 32-33. Evaluatie van groepsbehandeling dmv vermogen te ontspannen en spanningsklachten

pdf AOT opleiding heeft veel gevolgen voor cursist

Door 2684 downloads

Els Anthonissen, Ellen Roggeband. AOT dringt door. In: AOT aan de tand gevoeld, 2008. Gevolgen van de opleiding zoals onderzocht in 50 eindverslagen van cursisten

pdf artikel focusvasculair

Door 62 downloads

Adem- en ontspanningstherapie voor de cardiovasculaire patient.
door J. van Dixhoorn en J.P. van den Broek-Hooijenga
in Focusvasculair, december 2020, nummer 4, p. 53-56

Een mooie samenvatting van het onderzoek dat gedaan is!

,

 

 

pdf Assessment of Dysfunctional Breathing

Door 313 downloads

Rosalba Courtney, Jan van Dixhoorn. Questionnaires and manual methods for assessing breathing dysfunction. In: Leon Chaitow, Dinah Bradley, Christopher Gilbert, eds, Recognizing and treating breathing disorders. Churchill Livingstone, Elsevier, 2014, 137-146. english. Beschrijving van NVL, MARM en SEBQ, met normale waarden.

pdf ATL meet klinische effectiviteit van AOT

Door 2849 downloads

Jan van Dixhoorn, Ruud Bosscher,

Spanningsverschijnselen bij Onverklaarde Lichamelijke Klachten nemen af door procesmatige adem- en ontspanningstherapie (AOT). Nationaal Congres Onverklaarde Klachten (NOLK congres), Zwolle, oktober, 2013. Over de effectiviteit van AOT gemeten met de ATL voor patienten in 1e en 2e lijn

pdf ATL toelichting

Door 2831 downloads

R Bosscher, analyse van de ATL, Jaarrapport AOS, 2011

pdf Behandelresultaat van AOT bij verhoogde NVL in fysiotherapiepraktijk

Door 2951 downloads

van Dixhoorn, Hoefman, Registratie van behandelingsresultaat van ademtherapie, Nederlands Tijdschrift Fysiotherapie,97-1,1987.

pdf breathing awareness in cardiac rehabilitation

Door 2535 downloads

Jan van Dixhoorn, Hugo Duivenvoorden. Breathing awareness as a relaxation method in cardiac rehabillitation, in: FJ McGuigan, WE Sime,J MacDonald Wallace, ed. Stress and Tension Control-3, Plenum Press, New York, 1989, 19-35. Fine grain analysis of pychophysiological effects on respiration, body sense, heart rate. english

pdf Breathing pattern mediates tension complaints

Door 3015 downloads

Courtney, Van Dixhoorn, Anthonissen, Greenwood, Medically unexplained dyspnea: partly moderated by dysfunctional (thoracic dominant) breathing pattern, Journal of Asthma, 2011. Gebruik van MARM en NVL om behandeling van spanningsklachten te evalueren. english language

pdf Burnout behandeling met AOT - rol van stressoren op uitkomsten

Door 4476 downloads

Jan van Dixhoorn, Spanningsregulatie in de behandeling van burn-out, een exploratieve studie. Tijdschrift Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 2013; 21-9, 412-418. Een publicatie op basis van data uit het resultaten project 

pdf Cardiac rehabilitation - significance relaxation and exercis

Door 2494 downloads

Jan van Dixhoorn, Significance of breathing awareness and exercise training for the recovery after myocardial infarction, in: JG Carlson, AR Seifert, N Birbaumer. Clinical Applied Psychophysiology. Plenum Press, 1994. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de RCT. english language

pdf Chronisch pijn revalidatie en succes van ontspannen

Door 3128 downloads

Jan van Dixhoorn, Gerard van Holland. Revalidatiebehandeling van 'chronisch pijn'en ontspanningsvermogen. in: AOT aan de tand gevoeld, Centrum AOT, Amersfoort, 2008. Uitkomsten van succes van ontspanningsinstructie onder revalidanten met chronisch pijn.

pdf Clinical Effectiveness of breathing and relaxation therapy

Door 6041 downloads

Jennie Wakker, The clinical effectiveness of breathing and relaxation therapy: results in routine practice. Doctoral Thesis, VU, Amsterdam, 2009. english language

pdf Een meting van dysfunctioneel ademen

Door 2135 downloads

J van Dixhoorn,A method for assessment of one dimension of dysfunctional breathing, Biological Psychology, 2004. Abstract van MARM

pdf Eerste inventarisatie onder AOT behandelaren in 1997

Door 3327 downloads

IPM van Dixhoorn-Verhoeven. Adem- en Ontspanningstherapie: een eerste onderzoek onder adem- en ontspanningstherapeuten. in: AOT aan de tand gevoeled, Centrum AOT, Amersfoort, 2008

pdf Gedragskenmerken voor hyperventilatieklachten

Door 1842 downloads

Jan van Dixhoorn,HJ Duivenvoorden, Behavioral characteristics predisposing to hyperventilation complaints: 'emphasis on exhaling' and 'time pressure'. Gedrag en Gezondheid,1986, 14-4, 169-174