folder Presentaties en posters

In deze map staan powerpoint en pdf presentaties

Documenten

pdf Adem notatie vertaald in nederlands

Door 2725 downloads

J van Dixhoorn, eerste workshop waarin de MARM (Notatie Adembereik) werd gepresenteerd, ISARP, 10e jaarlijkse bijeenkomst, Leuven, 2003

pdf ATL meet effectiviteit, poster NOLK 2013

Door 3960 downloads

Jan van Dixhoorn, Ruud Bosscher,

Spanningsverschijnselen bij Onverklaarde Lichamelijke Klachten nemen af door procesmatige adem- en ontspanningstherapie (AOT). Nationaal Congres Onverklaarde Klachten (NOLK congres), Zwolle, oktober, 2013. Over de effectiviteit van AOT gemeten met de ATL voor patienten in 1e en 2e lijn

pdf Dysfunctional breathing,assessing distribution of movement, 2003

Door 1980 downloads

J van Dixhoorn, 10th annual meeting ISARP, 2003, Leuven. Workshop presentation in MARM, very first time 

pdf handout voor workshop 'handgrepen lichaambewustwording'

Door 1469 downloads

handout voor een workshop die Gerard an Holland gehouden heeft op 23 mei, 6 en 13 juni in Militair Revalidatie Centrum te Doorn. 

 

 

 

pdf Has Hyperventilation syndrome disappeared ? Lezing 2012

Door 3159 downloads

Jan van Dixhoorn, Has Hyperventilation syndrome disappeared? MEETING RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY, Belgische Vereniging Pneumologie, Brussel, November 30th 2012.

pdf Lezing ISARP 2013

Door 3561 downloads

Jan van Dixhoorn, Upper-thoracic (tense) breathing pattern: relationship with functional respiratory symptoms (dyspnea) and general distress. Presentatie ISARP, Leuven, september 2013. english language

pdf Relaxatie therapie bij hartpatienten

Door 2581 downloads

Jan van Dixhoorn, presentatie op het World Congress of Cardiac Rehabilitation, Dublin, 2005: een systematische review en meta-analyse van relaxatie therapie bij hartpatienten

 

pdf response of anxiety to relaxation: is the diagnosis important?

Door 140 downloads

Annelee Mataheru, Rikkie Overbeek, Mia Scheffers, Jooske van Busschbach, Jan van Dixhoorn, Poster presented at the ISARP meeting in Brunswick, 2014

The of anxiety to relaxation were assessed in 255 patients: 43% had blocking stressors, but 57% had not. The ones with stressors had more often a DSM-IVdiagnosis, but when the process variables were included the prediction of the presence of stressors was greater (63%) than when only the initial variables were used (20%) and the diagnosis lost its meaning. 

pdf Review Ontspanningstherapie Hartpatienten, 2005

Door 1962 downloads

J van Dixhoorn, Relaxation therapy for cardiac patients, systematic review and meta-analysis.  Lezing World Congress Cardiac Rehabilitation, 2005

pdf Treatment of burn-out: are stressors relevant?

Door 132 downloads

poster met voornaamste uitkomsten, wie stressoren heeft (26%) is goed voorspelbaar, beter als de proces variabelen meegenomen worden (59%) dan alleen de begin waarden (11%). 

pdf treatment of dysfunctional breathing, MARM and NQ compared

Door 2693 downloads

J van Dixhoorn*, R Courtney**, E Anthonissen*, Treatment of dysfunctional breathing: MARM and NQ compared, ISARP, 16th meeting, Berlin, october 2009. Eerste presentatie van uitkomsten van rol van adembeweging (MARM) op klachten (NVL/ NQ), later gepubliceerd in Journal of Asthma, 2011 (engels)

pdf Van Dixhoorn, functional breathing is whole body breathing, 1997

Door 2033 downloads

J van Dixhoorn, Functional breathing is 'Whole Body Breathing'. Biological Psychology, 1997; 46: 89-90 (abstract)

pdf Van Dixhoorn, hyperventilation and dysfunctional breathing, 1997

Door 2875 downloads

J van Dixhoorn, Hyperventilation and Dysfunctional breathing, Biological Psychology, 1997, 46: 90-91, (abstract)

pdf Visie op ademregulatie voor Duitse Biofeedback vereniging, 2009

Door 1904 downloads

Jan van Dixhoorn, The technique of breathing, 9. Jahrestagung der DGBfb, Bad Kreuznach, 30-31 oktober, 2009. presentatie voor Deutsche Gemeinschaft fur Biofeedback van zijn visie op ademregulatie en de evidentie (engels) 

 

pdf Wat is het nut van AOT

Door 3093 downloads

Presentatie Jan van Dixhoorn voor PPZ (Paramedisch Platform Zorgverzekeraars) op 21-jui 2007. Hierna besloten de grote zorgverzekeraars tot vergoeding van de behandeling over te gaan vanuit de aanvullende verzekering