pdf Relaxatie therapie bij hartpatienten

Door 2453 downloads

Jan van Dixhoorn, presentatie op het World Congress of Cardiac Rehabilitation, Dublin, 2005: een systematische review en meta-analyse van relaxatie therapie bij hartpatienten