Skip to main content

Methode Van Dixhoorn / AOT

Teksten vanuit en over methode Van Dixhoorn (AOT)/ interne spanningsregulatie

J. van Dixhoorn, Hoe ontstaat het hyperventilatiesyndroom en waar dient het accent te liggen van ademoefeningen? Respons, 1992, 3-17. Een verrassend complete en nog steeds actuele omschrijving van de klinische problematiek, plus een visie op het ontstaan en herstel van de klachten.

Dr JJ van DIxhoorn, Adem en ontspanningstherapie: van lineair naar procesmatig, Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en gedragsneurologie. 2009, 125-130.  
Irmgard van Dixhoorn, Een eerste onderzoek onder adem en ontspanningstherapeuten. Tijdschrift Integrale Geneeskunde, 2002,18-5.
J van Dixhoorn, Relaxatie en ademtherapie in de behandeling van stress- en werkgerelateerde klachten. In: JAM Winnubst (red). Stress, ziekteverzuim en reïntegratie. Thema, 2004, Zaltbommel
standpunt, van Dixhoorn, van Holland, Revalidatie magazine, 2009
Buurman, AOT voor muzikanten, Brass info, 2010
Jan van Dixhoorn ‘Whole-Body breathing: a system’s perspective on respiratory retraining’, in P. Lehrer, R Woolfolk en W. Sime, ‘Principles and practice of stress management’, Guilford Press, New York, 2007, p. 291-332. uitvoerige beschrijving van AOT, english
Jan van Dixhoorn, Body awareness and levels of self-regulation. in: KT Kaku, ed. Meditation as health promotion: lifestyle modification approach. Eburon, Delft,2000 p65-80. Uitleg van de principes van proces georienteerde aanpak van spanningsgerlateerde klachten. english language
Jan van Dixhoorn, Body awareness: the proper application of breathing and relaxation therapy. Gedrag - tijdschrift voor psychologie, 1984, 12:5. Eerste Engelstaliige beschrijving van de principes van AOT. english language
J. van Dixhoorn,Adem- en ontspanningstherapie: een complete behandelmethode. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, special oktober 2001, Themanummer psychosomatiek, 4-10
J. van Dixhoorn,Adem- en ontspanningstherapie: een complete behandelmethode. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, special oktober 2001, Themanummer psychosomatiek, 4-10
https://dixhoorn.marloesdeheer.nl/administrator/
J. van Dixhoorn, Functioneel en dysfunctioneel ademen in relatie met stemvorming. In: Peters HFM, Bastiaanse R, van Borsel J, Dejonckere PHO, Jansonius‑Schultheiss K, van der Meulen S, Mondelaers B, eds. Handboek stem‑ spraak‑ en taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999:A3.1.4:1‑16. Over de kenmerken van een (dys)functionele ademhaling.
Jan van Dixhoorn. Indirect approaches to breathing regulation. In: Leon Chaitow, Dinah Bradley, Christopher Gilbert, eds, Recognizing and treating breathing disorders. Churchill Livingstone, Elsevier, 2014, 155-161.
Jan van Dixhoorn, Ademhalingregulatie als therapeutisch middel, Gedragstherapeutisch Bulletin, 1981, 14-2: 65-69. Korte beschrijving van ademtherapie bij hyperventilatie. voor psychologen
Ademtechniek enAdemtherapie, lezing door Jan van Dixhoorn voor de Nederlandse Mensendieck bond, februai 1984
Manon Mommers, De Muziekbode,juli 2005
Jan van Dixhoorn, overspanning als een kluwen, NPI scholingsprogramma 2017-2018
van Dixhoorn, principes van ontspannen ademen, Bewegen en Hulpverlenen, 1994. Eerste fomulering van de principes van ontspannen ademen
Jan van Dixhoorn, Relaxatie en Ademhalingstherapie, in: JAM Winnubst, F Schuur, J Dam, eds. Handboek Gezond Werken, Maarssen Elsevier 1999. Dit is de eerste samenvatting van de hele methode.
Jan van Dixhoorn, Relaxerende Ademtherapie, in: M Van Kampen, M. Vervaeke, STRESS, 12 methoden, ACCO, 2008, 2e druk 2014, korte omschrijving van de methode
van Dixhoorn, breath relaxation, in Biobehaviroal self-regulation, 1995. english language
Esser, verslag, jaarrapport AOS, 2005
Ellen Roggeband, verslag, jaarrapport AOS, 2004
van Dixhoorn, AOT: Van lineair naar procesmatig,Tijdschrift Neuropsychiatrie en gedragsneurologie, 2009
Buurman,Muziekbode,Nederlandse Vereniging Zangpedagogen,2005 
van Dixhoorn, Whole Body Breathing, Biofeedback, 2008. english language
van Dixhoorn, Whole Body Breathing, Biofeedback, 2008. english language
van Dixhoorn, Biofeedback, 2009. english language
 
 
Powered by Phoca Download