Skip to main content

Aanmelding, Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

Informatie over eerstvolgende inschrijvingsmogelijkheid wordt gegeven via de periodieke Mededelingen van het Centrum. De laatste versie is te vinden onder ‘Mededelingen’ op deze site. Ook kunt u uw naam opgeven als belangstellende waarna u wordt opgenomen in onze database, de informatiefolder per post ontvangt en u de Mededelingen per e-mail ontvangt, tot wederopzegging.

Om u in te schrijven is een apart inschrijfformulier nodig, dat niet op deze site is te vinden, maar u op verzoek wordt thuisgestuurd. Aanvraag van het inschrijfformulier via e- mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld, kennis heeft genomen van de Algemene voorwaarden en het inschrijfformulier ondertekend en opgestuurd ontvangt u een bevestiging van deelname. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen. Daarna bent u verplicht tot het overmaken van een aanbetaling van 50,- euro. Op het inschrijfformulier geeft u aan het lesgeld te betalen voor de aangegeven einddatum, circa een maand voor de aanvang van de lessen.

Betaling en annuleringsvoorwaarden
Er bestaat een mogelijkheid om de cursus in een aantal termijnen te betalen, waarbij voor elke termijn 10 euro extra gerekend wordt voor de administratie. U ontvangt een bevestiging waarin uw inschrijving en de betalingswijze worden bevestigd en u heeft daarmee een plaats in de cursus. Deze bevestiging is tevens de factuur. Mocht u toch behoefte hebben aan een aparte factuur, bijvoorbeeld omdat de kosten betaald worden of gedeclareerd kunnen worden bij de administratie van een instelling, dan kunt u dat doorgeven aan het centrum en wordt de factuur naar het door u opgegeven adres gestuurd.

Deelname is definitief na overmaking van het lesgeld. Is dat niet gebeurd voor de aangegeven einddatum dan vervalt uw plaats in de cursus. Wanneer er echter goede redenen zijn dat betaling pas later kan plaatsvinden, dan kunt u dat melden per mail of per telefoon, en dan wordt er met u een aparte afspraak gemaakt.

Wanneer u onverwacht toch niet kunt deelnemen aan de cursus, dan kunt u dit melden aan het centrum voor de opgegeven einddatum. Dan kost het u alleen de 50,- euro administratiekosten. De betaling wordt teruggestort. Zo nodig neemt u contact op met het centrum.

Cursus vervalt
Het is mogelijk dat een geplande cursus niet kan doorgaan vanwege onvoldoende belangstelling. Dit zal zo spoedig mogelijk, in principe tot een maand voor de aanvang van de cursus, kenbaar worden gemaakt aan de toekomstige deelnemers, in aanmerking genomen dat zoveel mogelijk getracht wordt de cursus doorgang te laten vinden. Eventuele betalingen worden teruggestort.

Restitutie
Wanneer u in de loop van de cursus door bepaalde omstandigheden deelname moet of wilt stoppen, dan is overleg mogelijk over het later voortzetten van het resterende deel van de cursus of restitutie van een gedeelte van het cursusgeld. 

Privacy
Wat betreft de privacy geldt dat alle informatie die door patiënten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en docenten. We gaan ervan uit dat alles wat in het leslokaal ter sprake komt, vertrouwelijk behandeld zal worden. Door de cursisten en door de docenten.
Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

De opleiding is vrijgesteld van BTW (zie register op www.CRKBO.nl) en er wordt dus geen BTW gerekend over de cursuskosten.

Copyright en Eigendomsrecht
Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom (IE) van het instituut. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en de Merken niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

Privacy Statement
Wat betreft het privacy statement is er gebruik gemaakt van een extern bureau. Het Centrum bewaakt de up-date van de  tekst.  Deze informatie is als document te downloaden door 
hier te klikken 

Klachtreglement 
Indien er tijdens de opleiding onenigheid ontstaat tussen u en een opleidingsfunctionaris of met het opleidingsinstituut, dan dient u dit eerst met de betreffende persoon of instantie op te nemen. Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan bestaat er de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen. Het klachtreglement kunt u 
hier vinden.

Voor de algemene voorwaarden in PDF klikt u hier