Skip to main content

Instructies

Pagina 1 van 5

NB1. Onderstaande instructies zijn auteursrechtelijk beschermd. Toepassing voor eigen gebruik is toegestaan, met bronvermelding, maar vermenigvuldiging of openbaarmaking in enigerlei vorm is alleen toegestaan, met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de Uitgever / Auteur. Voor vermenigvuldiging ten behoeve van cursussen of lessen, die tenminste voor driekwart de Methode Van Dixhoorn betreffen, gelden daarnaast andere voorwaarden. Graag overleggen met het Van Dixhoorn Centrum.

NB2. De uitgeschreven instructies zijn het skelet van de oefeningen. In de praktijk zal de begeleider ze varieren en aanpassen aan de deelnemer(s) en het moment 'Procesmatige instructie'. We zijn zeer huiverig voor het beschikbaar stellen van audio opnamen. Liever zien we het niet en geven we geen toestemming daarvoor. Hooguit voor mensen die de hele opleiding hebben afgerond en geregistreerd blijven (een erkende adem- en ontspanningstherapeut of trainer). Wanneer instructies geen waarneembare verandering teweeg brengen, raadpleeg een deskundige (gecertificeerde en geregistreerde) begeleider en lees de toelichting in het boek 'Ontspanningsintructie', JJ van Dixhoorn, Springer Media, 2014 

Elke Houding

0 Aandacht verzamelen

0 Uitdrukking gezicht

1 Ogen links/rechts

1 Hoorbaar ademen: uitademen

1 Hoorbaar ademen: in- en uitademen

1 Kaken, tong, hals

1 Tijd, ruimte, lucht genoeg

2 Spanning volgen

2 Inademen naar de voeten

2 Inadempauze

Pagina